Programın Amacı:

Hastane öncesi dönemde hasta ve kaza mağdurlarına temel ve ileri yaşam desteği sağlayabilecek kalifiye sağlık teknisyenlerini yetiştirmek ve olası kritik durumları tanıyarak acil bakım yapabilmek ve ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ilk müdahale eden hasta veya yaralıları sağlamak . Programın eğitim süresi dört yarıyıldır (staj dönemi dahil). Dördüncü yarıyıl sonunda 30 günlük staj yapılır.

 

İlk ve acil yardım teknisyeni olmak isteyenlerin;

- Bilim, özellikle biyoloji ile ilgili ve bu alanda başarılı,

- Hastalara ve hassas insanlara yardım etmeyi seven,

- Bedenen sağlıklı ve güçlü

- Hızlı ve doğru bir karar verebilirseniz,

- Ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen,

- Dikkatli, sakin ve güçlü sorumluluk duygusu,

- Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmalılar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Bu programa TYT puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İlk ve Acil Yardım Programını tamamlamak ve ön lisans derecesini almak için, öğrenciler zorunlu zorunlu ve mesleki seçmeli dersleri (toplam 120 AKTS için) başarıyla tamamlamalı ve 4.00 üzerinden en az 2.00 olan bir genel not ortalamasına sahip olmalıdır.

Kariyer Olanakları

Mezunlar; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Paramedik" unvanıyla çalışıyorlar. Özellikle sağlık kurumları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık servislerinde çalışmaktadırlar. İstihdam alanları; Kamu ve özel hastanelerin Acil Servisleri, 112 Acil Durum İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) göre Paramedik (Sağlık Teknisyeni) olarak atanabilirler.

Görev-Yetki ve Sorumluluklar

İlk ve Acil Yardım, Acil Yardım, uygulama araçları ve diğer kaynaklar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarının desteklediği temel teorik ve uygulamalı derslerden edinilen bilgileri profesyonelce değerlendirir ve uygular.

Acil Durum ve İlk Yardım alanı ile ilgili temel ve bilgi becerileri hakkında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorun ve sorunların çözümü için yazılı ve sözlü önerilerde bulunur.

İlk ve Acil Yardım alanının temel bilgisi, biriktirilmiş bilgi ve becerilerini kullanarak verilen görevden bağımsız olarak gerçekleştirilir.

İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için ekip içerisinde yer almakta ve kalite yönetimi ve süreçlerine uygun hareket etmekte ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenmektedirler.

İlk ve Acil Yardım alanına ilişkin verilerin toplanması ve yorumlanması, sonuçların yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarındaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edecektir.

Meslektaşları, hastaları, hasta yakınları, doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleriyle etkili iletişim kurar.

Sağlık sistemindeki kurum ve kuruluşları tanır; Acil ve İlkyardım alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumluluklara ilişkin kanun, yönetmelik ve mevzuat buna göre hareket eder.

İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, çözüm için planlanan çalışmaların sorumluluğunu belirler, analiz eder ve sorumluluk alır / üstlenir.

Yaşam boyu öğrenme bilinci ile İlk ve Acil Yardım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek ve kişisel ve profesyonel olarak kendini geliştirmek için programlara, profesyonel hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer etkinliklere katılın.

İlkyardım ve Acil Yardım alanında, toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları takip eder ve gelişmelere duyarlıdır.

Alanla ilgili profesyonel ve etik değerler alarak çözüm önerisi geliştirebilir.

Program Sorumluları

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:

Öğr. Gör. Hüsamettin Yüce DOĞAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:

Öğr. Gör. Hatice SAĞCAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:

Öğr. Gör. Zümra Ülker DÖRTTEPE