Programın Amacı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, başlıca klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında kimyasal analizleri yapacak eleman yetiştirmektir. Sağlık Meslek lisesinin tıbbi laboratuvar bölümü mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler.

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Teknikeri olmak isteyenlerin; 

Biyoloji ve kimya konularına meraklı, 

Dikkatini sabırla üzerinde durduğu noktaya yoğunlaştırabilen,

El becerisine sahip, 

Sorumluluk sahibi 

özelliklerine sahip olması önem göstermektedir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Patoloji, Parazitoloji, Nörofizyoloji, Odiyometri laboratuvarları, Tüp Bebek Merkezleri ve Kan Merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji araştırma birimlerinde, üniversitelerin araştırma birimlerinde tekniker olarak görev yaparlar. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.

 

Görev-Yetki ve Sorumlulukları

Laboratuvardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapmak.

Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekleri hazırlamak.

Tahlil edilecek katı ve sıvı örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlamak.

Laboratuvar araç - gereçlerini kullanarak istenilen analizleri yapmak.

Analiz bulgularını rapor ederek takip işlemlerini yapmak.

Laboratuvar araç - gereçlerini daha sonraki kullanıma hazır hale getirecek şekilde bakımını yapmak.

Laboratuvarda araştırma yapan araştırmacıların çalışmalarına yardımcı olur.

Program Sorumluları

PROGRAM BAŞKANI:

Doç Dr. Selahattin BOZKURT

ÖĞRETİM ELEMANI:

Doç. Dr. Senem ŞANLI

ÖĞRETİM ELEMANI:

 Prof. Dr. Safiye Elif KORCAN