Programın Amacı:  

Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.

 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterliği Teknikeri olmak isteyenlerin

Konuşma, dinleme, giyim, protokol kurallarına uyum sağlayabilme, işe motive olma, stresten uzak durma, yöneticiyle çalışma, etkili diksiyon bilgisayar teknolojileri konularında ilgili ve yetenekli olması önemlidir. 

Kariyer Olanakları

Mezunlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, bu programı bitirenlere özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlara geniş iş imkânı bulunmaktadır.

Program Sorumluları

PROGRAM BAŞKANI:

Öğr. Gör. Sevgi KORKMAZ

ÖĞRETİM ELEMANI:

Öğr. Gör. Hacer GÜNGÖRDÜ

ÖĞRETİM ELEMANI:

Öğr. Gör. Haydar HOŞGÖR