Programın Amacı

Bu programın amacı, hastalıkların tanısı ve tedavisinde hekim tarafından kullanılan radyolojik tanı ve tedavi (radyodiagnostik, radyoterapi, ultrason, nükleer görüntüleme, kompüterize tomografi vb.) ünitelerinde çalışabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir.

 

Mezunlarımız; hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküler anjio, nonvasküler girişimsel radyoloji gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde; özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler.

Program Sorumluları

PROGRAM BAŞKANI:

Prof. Dr. Rıdvan ÜNAL

ÖĞRETİM ELEMANI:

Öğr. Gör. Engin TEKİN

ÖĞRETİM ELEMANI:

Öğr. Gör. Serpil EMİKÖNEL