DEĞERLİ STAJYER ADAYI ÖĞRENCİMİZ;

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gördüğünüze ve 2020 Yaz döneminde staj yapmak istediğinize dair program bazında liste e-imza ile kurumumuzca onaylanmış ve indirebilmeniz için  E-postada bağlantı olarak verilmiştir.

ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. Gönderilen Uşak Üniversitesi Yaz Stajı Sözleşmesi’nin (3 sayfa), 3 (üç) adet basılı kopyasını alması (Bu dosya DOCX formatında gönderilecektir. Bazı kısımlar tükenmez kalemle doldurulabilir, gönderilen formdaki yazılmış kısımlar üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.)

a. Her nüshanın, öğrenci tarafından imzalanıp, staj yapılacak kuruma da onaylatılması

b. Bir adedinin SAĞLIK HİZMETLERİ MYO’DA İLGİLİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANINA, 1TEMMUZ 2020 TARİHİNE kadar posta/kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

c. Kurumun sözleşme istemeyip yalnızca ilk sayfayı başvuru formu olarak kabul etmesi halinde ilk sayfada mühür ve kaşe olmalıdır ve sözleşmenin onaylanmadığı ilk sayfaya yazılmalıdır.)

2. E-postada bağlantısı verilmiş olan elektronik imzalanmış “2020 YAZ STAJI UYGULAMASI YAPACAK ÖĞRENCİLER” başlıklı tablonun 1(bir) adet basılı kopyasını alması (Elektronik imzalanmış liste, talep edilmesi halinde staj yapılacak kuruma teslim edilecektir.)

3. E-devlet üzerinden görebilecekleri Müstehaklık Belgesi’nin 2 (iki) adet basılı kopyasını alması (Bir nüsha staj yapılacak kurumda kalacak, ikinci nüsha diğer evraklar ile birlikte ilgili danışmana gönderilecektir.)

 

Sevgili öğrencimiz, staj işlemleri ile ilgili shmyo.usak.edu.tr adresini takip etmeyi lütfen unutma!


17 Haziran 2020