Pandemi sürecinde işyerinde staj uygulaması yapan ve ödev proje vb. verilen öğrencilerin staj defteri son gönderim tarihi 14.09.2020 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır. Staj defteri gelmeyen öğrencilerin, yapmış olsalar dahi stajları geçersiz sayılacaktır.


11 Eylül 2020