2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. Maddesinin c. Fıkrasına göre; öğrenciler, öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Bu kapsamda azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan 1. sınıf öğrencilerinin ve hiç almadığı veya devam zorunluluğunu yerine getirmediği ders sayısı 6 ve üzerinde olan 2. sınıf öğrencilerinin kaydı silinmiştir.

Diğer öğrencilerimize 2 ek sınav hakkı tanınmıştır. Sınavlara katılmak isteyen öğrencilerimizden, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı bulunmayanların harç ücretlerini öğrenci numaraları ile Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM’lerinden veya Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden ödemeleri gerekmektedir.

Yapılan bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır. Sınava girmeyen öğrencilerimiz bu haklarını kullanmış sayılacaklardır.

YÖK Kanununun ilgili maddesi, kaydı silinen öğrencilerin listesi ve ek sınavlara katılabilecek öğrencilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. Maddesi

Kaydı Silinen Öğrencilerin Listesi

Ek Sınavlara Katılabilecek Öğrencilerin Listesi


08 Ağustos 2018