T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2018 - 2019 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ DÖNEMİ STAJ UYGULAMA PLANI

 

STAJ DÖNEMİ

STAJ BAŞVURU TARİHLERİ

STAJ YERİ

BAŞVURULARININ

DEĞERLENDİRİLEREK BÖLÜM BAŞKANLIKLARINCA MÜDÜRLÜĞE BİLDİRİLMESİ

STAJ BAŞLAMA

TARİHİ

STAJ BİTİŞ

TARİHİ

STAJ DOSYALARININ

TESLİM  EDİLMESİ

STAJ

BAŞARILARININ DANIŞMAN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DİLEKÇE EKİNDE MÜDÜRLÜĞE  TESLİMİ

GÜZ

26.09.2018-19.10.2018

26.10.2018

05.11.2018

14.12.2018

17.12.2018-28.12.2018

04.01.2019

Açıklamalar

1)Belirtilen tarihler dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

2)Öğrencinin staj yerini kendisi bulması esastır.

3)Başvuruda bulunan öğrenciler tarafından;

a)işyeri staj kabul belgesi

b)Staj bilgi/tercih formu danışmana teslim edilecektir.

4)Danışmanlar tarafından öğrencilere ait staj belgeleri isim listesi ile birlikte dilekçe ekinde Müdürlüğe teslim edilecektir.  

1)Staj yerleri Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu tarafından tespit edilen staj içeriklerinin uygulanmasına uygun olmalıdır.

2)Staj yeri, Bölüm Staj Komisyonu tarafından  uygun görülmeyen öğrenci staja başlayamaz.

1)Staj yeri ve staja başlamasına izin verilen öğrenci, staj yerini Bölüm Staj Komisyonunda kabul edilen bir mazereti olmadan değiştiremez.

2)Öğrencilerin stajları danışman  öğretim elemanlarının koordinasyonunda sürdürülür.

1)Staj 30 iş günüdür (6 hafta) ve bir defada yapılır.

2)Staj sırasında hastalığı sebebiyle üç günden fazla devam edemeyen ya da kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilir. Mazeretleri kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

1)Staj bitiminde işyeri yetkilisince onaylanmayan staj dosyaları Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmaz.

2)Staj dosyaları öğrenciler tarafından elden veya posta/kargo ile danışman öğretim elemanına  teslim edilecek, posta/kargodaki gecikmelerden Müdürlük sorumlu olmayacaktır. Elden teslimler görevli personele imza karşılığı yapılacaktır.

1)Staj Başarı Formu gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilemez.

2)Staj dosyası eksik görülen öğrencilere düzeltme için 2 hafta ek süre verilir. Bu süre içinde düzeltme yapmayan öğrencinin stajı kabul edilemez.

3)Staj değerlendirme sonuçları 1 hafta içerisinde öğrencilere ilan edilir.

Not: 1) Staj Formu ve defterine  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Web Adresindeki Öğrenci Form Linkinden Ulaşabilirsiniz.

         2) Sağlık Hizmeti Beyanı Aşağıda Belirtilen e-devlet web adresinden temin edebilirsiniz.

Öğrencilerimizin Yapacağı İş ve İşlemler: Staja başlama ve bitiş tarihinde değişiklik olmaması gerekmektedir. Zorunluluk olması halinde staj yeri değişiklikleri danışman öğretim elemanına ve okul idaresine bildirilecektir. Staja başvuran öğrencilerimiz evraklarını, öğrencinin bağlı bulunduğu Yüksekokulda ilgili danışman öğretim elemanına  teslim etmesi  zorunludur. Teslim edilecek form 2 asıl nüsha olarak(fotokopi değil) hazırlanır. Bir nüsha Staj Komisyonunda, 2. nüsha danışman öğretim elemanında kalacaktır

*Müstehaklık Sorgulama: https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriniz, kullanıcı ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler altında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden “SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)” tıklanır açılan sayfanın çıktısı alınır Danışman Öğretim Elemanına teslim edilmek üzere Staj Formuna eklenir. (e-devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerine şahsen başvurarak alabilirler.)


25 Eylül 2018