İBRAHİM GENCER
Yüksek Okul Sekreteri
ibrahim.gencer@usak.edu.tr
7516
MİHRİBAN YILDIZ
Memur
mihriban.yildiz@usak.edu.tr
7520
NAZMİ BOZLAK
Bilgisayar İşletmeni
nazmi.bozlak@usak.edu.tr
7500
RAMAZAN YILDIZ
Bilgisayar İşletmeni
ramazan.yildiz@usak.edu.tr
7540