RİFAT KAYA
Yüksekokul Sekreteri
rifat.kaya@usak.edu.tr
7516
NAZMİ BOZLAK
Bilgisayar İşletmeni
nazmi.bozlak@usak.edu.tr
7500-7501
RAMAZAN YILDIZ
Bilgisayar İşletmeni
ramazan.yildiz@usak.edu.tr
7540