SIRA

ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

1

Doç. Dr. Ercan ÖZEN

Müdür

2

Öğr. Gör. İbrahim TÜRKMEN

Yönetim ve Organizasyon

3

Öğr. Gör. Serpil EMİKÖNEL

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

4

Öğr.Gör. Dr. Ebru BAŞKAYA

Sağlık Bakım Hizmetleri

5

Öğr. Gör. Dr. Meryem Cansu ŞAHİN

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

6

Rifat KAYA

Yüksekokul Sekreteri

 

Stratejik Plan Komisyonu Tutanak-1

Stratejik Plan Komisyonu Tutanak-2


Oluşturma: 22 Temmuz 2022