Program Adı Ağız ve Diş Sağlığı
Program Türü Önlisans
Program Süresi 2 Yıl (4 Yarıyıl)
Öğrenim Türü Örgün
Puan Türü TYT
Öğrenim Dili Türkçe
Kontenjan 70
Hazırlık Durumu Seçmeli
Staj Durumu Zorunlu değil
Taban Puanı (0,12) 289,62913
Taban Puanı (0,18) 289,80801
En Düşük Başarı Sıralaması (0,12) 549.401
En Düşük Başarı Sıralaması (0,18) 1.520.721
Programa Kabul Koşulları -
Programa Özel Koşullar -
Burs Olanakları Programa özel burs tanımlanmamış
Programa Özel Materyal Bilgileri -
Program Kazanımları Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında, temel düzeyde bilgiye , değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanı ile ilgili terimleri açıklar
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahiptir
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanı ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olur
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır
İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı haberleşme yöntemlerini kullanarak iletişim kurar
Mezuniyet Koşulları İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak.
Yerleşke Bilgileri 1 Eylül Kampüsü
Çift Anadal Durumu Var
Yan Dal Durumu Yok

 

 

Tanı


Oluşturma: 08 Mart 2021