Program Adı Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Program Türü Önlisans
Program Süresi 2 Yıl (4 Yarıyıl)
Öğrenim Türü Örgün
Puan Türü TYT
Öğrenim Dili Türkçe
Kontenjan 60
Hazırlık Durumu Seçmeli
Staj Durumu Zorunlu
Taban Puanı (0,12) 232,20199
Taban Puanı (0,18) 232,70221
En Düşük Başarı Sıralaması (0,12) 1.140.417
En Düşük Başarı Sıralaması (0,18) 1.423.812
Programa Kabul Koşulları -
Programa Özel Koşullar -
Burs Olanakları Programa özel burs tanımlanmamış
Programa Özel Materyal Bilgileri -
Program Kazanımları Sağlık Kurumları Yönetimi alanında temel bilgileri bilir ve bu bilgileri geçmişteki bilgileri ile harmanlayıp yeni bilgilere ulaşarak etik çerçevede uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Sağlık Kurumları Yönetimi ile ilgili teorik ve uygulamaya ait bilgileri kullanır.
Yönetim alanında gerekli beşeri, fiziksel, finansal verileri toplayarak bilgisayar ortamında istatistiksel analizlerini yapıp bunları yorumlayarak kaynaklar ve ihtiyaçlar ışığında planlamalar yapar
Sağlık kurumları yönetimi alanında elde ettiği bilgilerle ve sorunların çözümünde bireysel faaliyetler gösterebileceği gibi takım halinde çalışma ve takımı yönlendirme becerisine sahiptir
Sağlık kurumlarının yönetimi ile ilgili bilgilerini eleştirir, eksikliklerini fark eder ve bu eksiklikleri nasıl gidereceği konusunda araştırmaya yönelik teknik bilgileri kullanır.
Öğrenmenin sürekliliğinin önemini bilir ve bilgilerini farklı alanlarda da kullanabilir.
Sağlık kurumlarında kullanılan yönetim, tıp, muhasebe, dokümanlama, istatistik, yazışma gibi alanlarda terminolojik, teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgileri, sorunları ve çözüm önerilerini gerekli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak paylaşır, uluslar arası karşılaştırmalar yapar.
Sağlık kurumları yönetimi ile ilgili uluslar arası gelişmeleri takip edebilmek için en az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilir.
Uygulamalarda toplam kalite standartlarına uygun çalışmalar yapar
Sağlık kurumları ile ilgili gerekli yönetsel kuralları uygular.
Sağlık kurumlarının sosyal sorumluluğunun bilincindedir ve bu konu ile ilgili toplumsal sorumluluk projelerini yapar, mevcutlara katkı sağlar.
Sağlık kurumları ile ilgili gerekli bilgi ve verilerin toplanması analizi yorumlanması ve paylaşılması ile ilgili bilimsel ve toplumsal değerleri önemser, mevzuatları bilir.
Mesleki, bireysel ve toplumsal temsil sorumluluklarının bilincindedir.
Sağlık Kurumları Yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak hareket eder.
Başkaları için çalışmanın yanısıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinliklere sahip olacak şekilde geliştirerek; girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarma ve bunları geliştirme konusunda gerekli donanımı kazanır.
Mezuniyet Koşulları İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmakla zorunludur
Yerleşke Bilgileri 1 Eylül Kampüsü
Çift Anadal Durumu Yok
Yan Dal Durumu Yok

 

Program Adı Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Program Türü Önlisans
Program Süresi 2 Yıl (4 Yarıyıl)
Öğrenim Türü Örgün
Puan Türü TYT
Öğrenim Dili Türkçe
Kontenjan 55
Hazırlık Durumu Seçmeli
Staj Durumu Zorunlu
Taban Puanı (0,12) 219,73792
Taban Puanı (0,18) 217,77204
En Düşük Başarı Sıralaması (0,12) 1.304.183
En Düşük Başarı Sıralaması (0,18) 1.609.655
Programa Kabul Koşulları -
Programa Özel Koşullar -
Burs Olanakları Programa özel burs tanımlanmamış
Programa Özel Materyal Bilgileri -
Program Kazanımları Sağlık Kurumları Yönetimi alanında temel bilgileri bilir ve bu bilgileri geçmişteki bilgileri ile harmanlayıp yeni bilgilere ulaşarak etik çerçevede uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Sağlık Kurumları Yönetimi ile ilgili teorik ve uygulamaya ait bilgileri kullanır.
Yönetim alanında gerekli beşeri, fiziksel, finansal verileri toplayarak bilgisayar ortamında istatistiksel analizlerini yapıp bunları yorumlayarak kaynaklar ve ihtiyaçlar ışığında planlamalar yapar
Sağlık kurumları yönetimi alanında elde ettiği bilgilerle ve sorunların çözümünde bireysel faaliyetler gösterebileceği gibi takım halinde çalışma ve takımı yönlendirme becerisine sahiptir
Sağlık kurumlarının yönetimi ile ilgili bilgilerini eleştirir, eksikliklerini fark eder ve bu eksiklikleri nasıl gidereceği konusunda araştırmaya yönelik teknik bilgileri kullanır.
Öğrenmenin sürekliliğinin önemini bilir ve bilgilerini farklı alanlarda da kullanabilir.
Sağlık kurumlarında kullanılan yönetim, tıp, muhasebe, dokümanlama, istatistik, yazışma gibi alanlarda terminolojik, teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgileri, sorunları ve çözüm önerilerini gerekli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak paylaşır, uluslar arası karşılaştırmalar yapar.
Sağlık kurumları yönetimi ile ilgili uluslar arası gelişmeleri takip edebilmek için en az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilir.
Uygulamalarda toplam kalite standartlarına uygun çalışmalar yapar
Sağlık kurumları ile ilgili gerekli yönetsel kuralları uygular.
Sağlık kurumlarının sosyal sorumluluğunun bilincindedir ve bu konu ile ilgili toplumsal sorumluluk projelerini yapar, mevcutlara katkı sağlar.
Sağlık kurumları ile ilgili gerekli bilgi ve verilerin toplanması analizi yorumlanması ve paylaşılması ile ilgili bilimsel ve toplumsal değerleri önemser, mevzuatları bilir.
Mesleki, bireysel ve toplumsal temsil sorumluluklarının bilincindedir.
Sağlık Kurumları Yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak hareket eder.
Başkaları için çalışmanın yanısıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinliklere sahip olacak şekilde geliştirerek; girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarma ve bunları geliştirme konusunda gerekli donanımı kazanır.
Mezuniyet Koşulları İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmakla zorunludur
Yerleşke Bilgileri 1 Eylül Kampüsü
Çift Anadal Durumu Var
Yan Dal Durumu Yok

Oluşturma: 08 Mart 2021