Program Adı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Program Türü Önlisans
Program Süresi 2 Yıl (4 Yarıyıl)
Öğrenim Türü Örgün
Puan Türü TYT
Öğrenim Dili Türkçe
Kontenjan 40
Hazırlık Durumu Seçmeli
Staj Durumu Zorunlu
Taban Puanı (0,12) 301,60638
Taban Puanı (0,18) 301,70843
En Düşük Başarı Sıralaması (0,12) 465.037
En Düşük Başarı Sıralaması (0,18) 903.184
Programa Kabul Koşulları -
Programa Özel Koşullar -
Burs Olanakları Programa özel burs tanımlanmamış
Programa Özel Materyal Bilgileri -
Program Kazanımları Anatomik yapıları ayırt etmek
İnsan fizyolojisini ayırt etmek
Hasta veya yaralılara ilk yardım uygulamak
Radyaografi elde etmek ve film banyo, baskı işlemlerini yapmak
Floroskopik görüntüleme yapmak
Mamografi tetkiki yapmak
Anjiografi yapmak
Manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) yapmak
Bilgisayarlı Tomografi incelemesi yapmak
Kemik Mineral Dansitomometresi (DEXA) tetkiki yapmak
Ultrasonografi (USG) yapmak
Gama kamera görüntülemesi yapmak
Radyoterapi simülasyonu yapmak ve tedavi uygulamak
Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma
İş organizasyonu yapmak ve mesleki gelişimi sağlamak
Radyolojik anatomiyi ayırt etmek
Tıbbi terimleri ayırt etmek
Mezuniyet Koşulları İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmakla zorunludur
Yerleşke Bilgileri 1 Eylül Kampüsü
Çift Anadal Durumu Var
Yan Dal Durumu Yok

Oluşturma: 08 Mart 2021