Program Adı Yaşlı Bakımı
Program Türü Önlisans
Program Süresi 2 Yıl (4 Yarıyıl)
Öğrenim Türü Örgün
Puan Türü TYT
Öğrenim Dili Türkçe
Kontenjan 60
Hazırlık Durumu Seçmeli
Staj Durumu Zorunlu
Taban Puanı (0,12) 243,4274
Taban Puanı (0,18) 243,20199
En Düşük Başarı Sıralaması (0,12) 1.004.404
En Düşük Başarı Sıralaması (0,18) 1.326.239
Programa Kabul Koşulları -
Programa Özel Koşullar -
Burs Olanakları Programa özel burs tanımlanmamış
Programa Özel Materyal Bilgileri -
Program Kazanımları Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, yaşlı bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip aynı zamanda yaşlı bireylere bütüncül yaklaşabilen yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Kendi kendine öğrenme gereksinimlerini belirler.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate almak.
Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak .
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur
Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
Girişimcilik konusunun temel kavramlarını açıklayabilir.
Girişimciliğin ekonomideki önemini kavrayabilir.
Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman fonksiyonlarını bütünlük içerisinde kavrayabilir.
Mezuniyet Koşulları İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmakla zorunludur
Yerleşke Bilgileri 1 Eylül Kampüsü
Çift Anadal Durumu Var
Yan Dal Durumu Yok

Oluşturma: 08 Mart 2021