Vizyon

Bilimsel ve sosyal açıdan sürekli gelişerek topluma katkı sunan farklı ve saygın bir meslek yüksekokulu olmak. 

 

Misyon

Güncel bilgi ve uygulamalarla donatılmış yardımcı sağlık personeli yetiştirmek, bilimsel ve sosyal projelerle topluma katkı sunmak. 

 

Temel Değerlerimiz 

1- Öğrenci odaklılık,

2- Sürekli gelişme,

3- Etik duyarlılık,

4- Takım çalışması,

5- Sosyal sorumluluk,

6- Disiplin.

 

Hedeflerimiz

 

1- Yönetimsel Süreçleri ve Kurumsal Yapıyı İyileştirmek,

2- Kalite Güvencesi Kapsamında Eğitim-Öğretim Süreçlerini İyileştirmek,

3- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Niteliksel ve Niceliksel Artırmak,

4- Toplumsal Katkı Faaliyetlerini ve Paydaş İlişkilerini İyileştirmek,

5- Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmayı Sağlamak ve İyileştirmek.