TOPLAM KALİTE HEDEFLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Dünyaya gelen her bir ferdin geleceğe güvenle bakabilmesi; doğduğu ilk günden itibaren saygın bir sağlık hizmeti alabilmesi ile başlar. Bu hizmeti almanın en temel unsuru; bu hizmete gönül vermiş, bilimi ve aklı ön plana çıkaran vefakâr sağlık ordusudur. Buradan yola çıkarak Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı bilim ve sosyal hayat ile iç içe, alanında üstün bir bilgi ve tecrübeye sahip, halk sağlığına ve sorumluluklarına önem veren, sağlık etiği ve ahlaki değerlerini özümsemiş, kendini sürekli geliştirmeye açık, teknolojik gelişmelere takip edebilen, özgüveni yerinde, güvenilir nitelikli personel yetiştirebilmektir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda en önemli unsur, bu alandaki imkânları en iyi planlama ile kullanılarak toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı birer fert olarak hayatlarına devam etmesinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda önemli bir alanda vazifesini çok iyi anlamış, nitelikli personel yetiştirmek için Meslek Yüksekokulumuz 6 program ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmeyi hedeflemiştir. 

Ön lisans programlarımızdan mezun olmuş her bir öğrencimiz ülkemizde önemli bir sektör olan sağlık alanında yerlerini almaya hazır hale gelerek, insanların sağlık standartlarını artırmanın haklı gururunu taşıyacaklardır. 

Mezunlar üniversite, devlet ve özel hastanelerin ilgili birim ve laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler.